Håndværk

Senest ændret Mandag, 12 marts 2018 12:39

valgfag-dotunderstot-dottemadag-dot


VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : Håndværk er et koncept, hvor praksis og teori mødes, så undervisningen får helt nye muligheder.
UngAalborg kommer til skolen med konceptet, som eksempelvis kan indeholde elementer fra murer, tømrer, brolægning, VVS, elektriker mm.

Medie

Valgfag til Skolerne i Aalborg UngAalborg

Faget vil bestå af både teori og praksis i værkstedet, og en vigtig tilgang i undervisningen er, at eleverne får lov til at afprøve det, de arbejder med. Der vil være et særligt fokus på forholdet mellem det teoretiske og det praktiske, og ydermere vil der være fokus på de sikkerhedsmæssige aspekter i håndværksarbejdet. Eleverne vil også blive præsenteret for de uddannelsesrelaterede muligheder og krav, som fagområdet lægger op til.

Som valgfag udbydes håndværk som 30 eller 60 timers valgfag, og timerne kan evt. samles i klumper. Det bedste udgangspunkt er min. 3 sammenhængende timer pr. gang. På den måde bruges der mindre tid på klargøring og oprydning.

Håndværk kan som understøttende være i relation til værkstedsfag, håndværk og design, for grupper af elever, der har en særlig praksislyst og i forhold til dansk, historie, matematik.

Håndværk som temadag kan indtænkes som en eller flere stationer/workshops i for-bindelse med temadag, emneuger eller lignende. UngAalborg kommer til skolen med konceptet, som eksempelvis kan indeholde elementer fra murer, tømrer, brolægning, VVS, elektriker mm. Indholdet i undervisningen planlægges alt afhængig af antallet af lektioner, der ønskes, samt af skolens ønsker i forhold til elevgruppen.

Formål

 • At fremme elevernes forståelse for værkstedskundskab via en praksistilgang
 • At give eleverne mulighed for at arbejde i et miljø, hvor teori kan kobles med håndværksmæssig praksis
 • At eleverne får en viden om mulighederne inden for de tekniske erhvervsuddannelser

Færdighedsmål

 • Eleven vil lære at anvende almindeligt værktøj
 • Eleven vil lære konkrete håndværksmæssige teknikker
 • Eleven vil lære at betjene maskiner og andre tekniske hjælpemidler. 

Vidensmål

 • Kendskab til værktøj og redskaber
 • Kendskab til forskellige håndværksmæssige retninger
 • Viden om erhvervsrettede uddannelser. 

Kompetencemål

 • Eleven vil få kompetencer til at begå sig og agere i et værksted
 • Eleven vil lære at anvende korrekte fagudtryk og begreber for værktøj og materialer og blive i stand til at kunne vurdere, i hvilken sammenhæng disse kan anvendes
 • Eleven vil opnå kompetencer inden for koblingen mellem teori og praksis.

Forventninger/krav til skolen
Det er vigtigt, at eleverne har arbejdstøj (tøj som må blive snavset) på til denne undervisning.

Appetizer til eleverne:
Formålet med ”Håndværk” er at vise, hvordan et håndværksfag fungerer i virkeligheden. Du skal vælge ”Håndværk”, hvis du eventuelt har en drøm om en erhvervsrettet uddannelse efter endt grundskole. Du vil lære at anvende almindeligt værktøj og maskiner samt andre tekniske hjælpemidler, hvor dette vurderes relevant. Du vil få viden om risikomomenter ved brug af værktøj, maskiner og øvrige tekniske hjælpemidler. Du vil lære at anvende korrekte fagudtryk og begreber for værktøj og materialer, og du vil blive i stand til at kunne vurdere, i hvilken sammenhæng disse kan anvendes.

Kontakt

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte UngAalborg:

Anders Møller
E-mail:  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  
Tlf. 93 52 09 14

Tilmeld hold

Søg og tilmeld dig med app'en Tabulex Elev

Du kan stadig tilmelde dig via browser her

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller en idé til et hold, så snak med kontaktpersonen på din skole eller ring til os.

Find kontaktperson her

Kontaktpersoner

Hovedkontor+45 93 52 09 00 UngAalborg kl. 8.30-15.00