Team og samarbejde

Senest ændret Tirsdag, 24 oktober 2017 12:49

UNDERSTØTTENDE | TEMADAG: UngAalborg tilbyder Team og Samarbejde i relation til flere og alternative aktiviteter i folkeskolen. Nedenfor er der eksempler på indhold og omfang i undervisningen. Grundlæggende handler team og samarbejde ikke om, hvad der er rigtig og forkert i processen, men at eleverne finder og får kommunikeret deres egne løsninger i fællesskab. 

Temadag

 • Temadag for hele udskolingen (alle lærere i udskolingen frigøres)
 • Temadag for årgange eller klasser (teams eller enkelte lærere frigøres)
 • Temadag som en del af tema/emneuge, hvor UngAalborg faciliteter en del af temaet i relation til Team og Samarbejde

Understøttende

 • Understøttende i relation til kobling mellem faglige læring, grupperelationer og gruppedynamik
 • Understøttende i relation til temaer og emner, der arbejdes med på skolen - her tænkes på kommunikation, psykologi og samfundsfag.
 • Understøttende i relation til at koble de praktiske erfaringer til en teoretisk sammenhæng, særligt hvad angår gruppedynamik og fordeling af roller.
 • Understøttende i relation til at italesætte og påpege udfordringer og løsninger i forhold til eksisterende grupper, påtaget roller og relationer.

En konkret temadag i Team og Samarbejde kan eksempelvis indeholde en introduktion med fokus på kommunikation og samarbejde i teams. Eleverne vil gennemgå forskellige øvelser, hvor der løbende vil være øje på fokuspunkterne. Der vil efterfølgende være en evaluering og inddragelse af de unge i forhold til fokuspunkterne.

Hvis forløbet strækker sig over to dage, vil det være muligt for eleverne selv at konstruere og udføre øvelser, som relaterer sig til de pågældende fokuspunkter. Der vil være mulighed for at benytte yderligere teori både før, under og efter et forløb.

Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. klasse. Ønsker skolen, at eksempelvis klasselæreren deltager som hjælper eller for at se eleverne i en anden kontekst end normalt, er dette naturligvis en fordel. 

Grundlæggende handler temadagen ikke om, hvad der er rigtig og forkert i processen, men at eleverne finder og får kommunikeret deres egne løsninger i fællesskab.

Det tilstræbes, at eleverne skal prøve at agere anderledes socialt, for herigennem at få øje på nye sider og kompetencer.

Undervisningen foregår som udgangspunkt på den enkelte skole eller i det enkelte lokalområde. Undervisningen kan foregå hele skoleåret både indendørs og udendørs.

Formål

 • At styrke det fælles sammenhold
 • At skabe større forståelse for personlige og kulturelle forskelle
 • At udfordre personlige kompetencer
 • At eleverne får nogle positive oplevelser i relation med andre unge
 • At eleverne bliver bevidste om, på hvilke måder de kommunikerer og agerer i et team

Vidensmål

 • Praktisk og teoretisk viden om Team og Samarbejde
 • Forståelse for egne evner i samarbejde med andre
 • Viden både praktisk og teoretisk i relation til den eller de pågældende aktiviteter
 • Eleven får forståelse af samspillet mellem teori og praksis 

Færdighedsmål

 • Eleverne får færdigheder indenfor kommunikation og samarbejde med andre unge

Kompetencemål

 • At kunne operere i en proces for at nå et fælles mål
 • At kunne bruge den praktiske erfaring i en teoretisk sammenhæng - særligt hvad angår gruppedynamik og fordeling af roller
 • Udvikling af såvel kreative som innovative kompetencer i relation til team og samarbejde
 • Evner til at løse samarbejdsopgaver i progression

Oplysninger til skolen

Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. klasse eller hold op til 25 elever. Ønsker skolen, at eksempelvis klasselæreren deltager som hjælpere eller for at se eleverne i en anden kontekst end normal, er dette naturligvis en fordel.

 • Undervisningen foregår som udgangspunkt på jeres skole eller i jeres lokalområde.
 • Undervisningen kan foregå hele skoleåret både indendørs og udendørs.
 • Hvis undervisningen foregår indendørs, skal der stilles et relevant og brugbart lokale til rådighed, som skal godkendes af underviseren.

Kontakt

Giver overstående anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte UngAalborg:

Anders Møller

E-mail: andn Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  / Direkte: 93 52 09 14

Søg på fag

Fag 2017/18

 • App- og spiludvikling 2017/18

  TEMADAG / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | App- & Spiludvikling er for dig der gerne vil lære om det tekniske og de designmæssige tanker bag udviklingen af apps og spil. Gennem forløbet vil du blandt andet komme til at prøve kræfter af med at designe og programmere dele af apps & spil.

 • Bevægelse 2017/18

  VALGFAG | UNDERSTØTTENDE | TEMADAGFaget viser en bred vifte af muligheder inden for bevægelse, herunder især alternative idrætsformer, der som udgangspunkt ikke indgår i den normale idrætsundervisning. Underviserne er eksperter på netop deres idrætsfaglige felt og motiverer eleverne i relation til sundhed og læring med positive fællesoplevelser.

 • Comedy/Stand up

  VALGFAG | På kurset skal eleverne stifte bekendtskab med comedy genren. Dels at skrive sketches, dels at fremføre dem og dels at arbejde med stand up materiale.

 • Debatteater

  TEMADAG | Et hvilket som helst relevant tema kan tages op til debat ude på skolerne gennem forumteater. To skuespillere kommer på besøg på skolen og spiller nogle scenarier som tilrettelægges ud fra det givne tema og eleverne er med i refleksionsrunder og kreativ sparring, for på den måde at undersøge temaet scenisk og derigennem kunne vende temaet på flere forskellige måder.

 • Demokrati

  TEMADAG | Temadagen har til formål at sørge for elevinddragelse på skolen. Eleverne får opgaven at være skolebestyrelse for én dag, og de skal dermed træffe beslutninger om skolens sammensætning inden for forskellige emner. Vi har fokus på, at eleverne skal lære at prioritere over deres ønsker samt forstå, hvordan man udarbejder samt gennemarbejder sine idéer, når man vil forsøge at føre dem ud i livet på skolen.

 • Drama

  VALGFAG | UNDERSTØTTENDE | TEMADAGEleverne arbejder med teater gennem både manuskriptarbejde, improvisationer og øvelser. Der trænes med henblik på, at eleven bliver i stand til at skabe troværdige karakterer på scenen i overensstemmelse med genre og udtryk.

 • E-sport og personlig udvikling 2017/18

  TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | I dag er det ikke unaturligt at have en drøm om at blive professionel computerspiller frem for fodboldspiller. For at blive e-sports spiller kræver det meget mere end bare at spille et spil. Eleven vil blive præsenteret for redskaber de kan bruge til at blive dygtigere i spillet, som også kan anvendes til at blive dygtigere i skolen.

 • Elektronisk Musik 2017/18

  TEMADAG / VALGFAG | Elektronisk musik er for dig der gerne vil lære de grundlæggende musikalske principper i at komponere og producere musik. Gennem forløbet med at producere musik, kan fokus f.eks. være på at producere et stykke musik til et spil.

 • Foto

  VALGFAG | TEMADAG | Faget viser en bred vifte af muligheder inden for foto både på det tekniske og det praktiske område. Underviserne er eksperter i alt indenfor fotografering og teknik både hvad angår analog fotografering og digital fotografering.

 • Fransk

  VALGFAG | At lære fransk åbner mange døre.  Frankrig har i mange år været toneangivende på mange områder. Eksempelvis kan nævnes: Mode og kunst fra Paris, fransk mad, tegneserier fra Belgien, Formel 1 i Monaco eller Tour de France.

 • Friluftsskolen

  VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand up paddleboard.

 • Førstehjælp

  TEMADAG: UngAalborg tilbyder undervisning i førstehjælp som temadag i én eller to dage i  ud-skolingen (7. – 10. klasse). Der tilbydes kursus i førstehjælp efter retningslinjerne fra Dansk Førstehjælpsråd. Undervisningen foregår på jeres skole, og UngAalborg medbringer det nødvendige udstyr til undervisningen. Der tilbydes 2 forskellige forløb, som begge udløser gyldigt førstehjælpsbevis til eleverne.

 • Håndværk

  VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : Håndværk er et koncept, hvor praksis og teori mødes, så undervisningen får helt nye muligheder.
  UngAalborg kommer til skolen med konceptet, som eksempelvis kan indeholde elementer fra murer, tømrer, brolægning, VVS, elektriker mm.

 • Idræt med fokus på prøven

  UNDERSTØTTENDE : Idræt med fokus på prøven kan ses både som en helhed og som en mulighed for at dykke ned i specifikke emner i forhold til prøven i idræt. Dette gælder både i forhold til den teoretiske og den praktiske del af prøven.

 • Improvisation og ideudvikling

  VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG: På dette kursus er fokus på at finde på og give egne og andres ideer værdi. Der arbejdes med både komiske improvisationer og længere sekvenser af både naturalistisk og abstrakt karakter.

 • Indretningsdesign

  VALGFAG | TEMADAG | TEMAUGE | Faget er et tilbud til Jeres skole, når der skal skabes et nyt område - f.eks. et rum eller udeareal, hvor eleverne skal være med i skabelsesprocessen. Eleverne opnår kendskab til forskellige designprocesser, der udvikler dem både kreativt og innovativt. Indretningsdesign dækker over mange muligheder. Vi kan vælge at have fokus på forskellige aspekter inden for indretning, anhængig hvad I har mulighed for på jeres skole. 

 • Internationalisering / globalisering

  VALGFAG | TEMADAG: Illegal indvandring, global handel, klimaforandringer, løndumping, menneskerettigheder, kulturforståelse og interkulturel kommunikation er nogle af de emner, der kan berøres på en international temadag.

 • Iværksætteri

  VALGFAG | TEMADAG : Iværksætteri er et fag, hvor vi skal sætte noget i værk – ikke hvad som helst, kun de allerbedste ideer. Men hvordan kommer vi frem til de idéer? Hvordan ved vi, om ideen er god? Hvordan bliver ideen til virkelighed?

 • Junior Ranger

  VALGFAG | Junior Rangere i Lille Vildmose er at gøre eleverne bekendte med de unikke natur- og kulturhistoriske oplevelsesmuligheder der findes i Lille Vildmose.

 • Kamikazeteater – 1 forestilling på 1 dag

  TEMADAGTeater behøver slet ikke at være svært og omstændeligt. Det kræver blot en god ide, virkelyst og samarbejde.

 • Kinesisk

  VALGFAG | TEMADAG | Kina er en nation, der bliver mere og mere betydningsfuld for unge i forhold til deres fremtidige eksistens i en global verden. Undervisningen i kinesisk rummer sproglige, kulturelle og samfundsfaglige elementer. Der perspektiveres til livet i Danmark, så eleverne kan få en forståelse af den samfundsmæssige, kulturelle og historiske kontekst.

 • Kunst og street art 2017/18

  VALGFAG | TEMADAG | Her får de unge en anderledes og inspirerende undervisning i kunst og street art. På holdet arbejder alle former for kunst, og vi tager udgangspunkt i, hvad kunst kan gøre. Kunst er kultur, kommunikation og alle vegne.

 • Latino

  TEMADAG | Latinamerika er mere end nachos og salsa. På en latinodag åbner vi et vindue til de sprudlende latinokulturer, vi ruller med tungen, svinger hofterne og laver stærk mad.

 • Madlavning

  VALGFAG | TEMADAG : Faget madkundskab tilbydes til de skoler som gerne vil et spadestik dybere ift. Det traditionelle fag madkundskab. Der tages i faget udgangspunkt i den viden og de færdigheder som eleverne har opnået i den obligatoriske undervisning i faget madkundskab – det vil med andre ord sige, at der her bygges et lag ovenpå det allerede eksisterende fundament, som eleverne må forventes at have.

 • Mediepakken

  VALGFAG | UNDERSTØTTENDE | TEMADAG | TEMAUGE : Station10 har en række forskellige medietilbud, som i samarbejde med skolen kan skræddersyes, så det passer til de enkelte skolers behov. Det kan være lige fra film, musikvideo, foto og præsentation, musikindspilning, lyddesign i studierne og at lave dit eget radioprogram.

 • Mental sundhed

  TEMADAG | UNDERSTØTTENDE | Det er vigtigt for ens trivsel at holde sig mentalt sund. Såvel som fysisk sundhed, kan øget fokus på mental sundhed øge vores livskvalitet og afhjælpe stress og mistrivsel. Derfor ser vi det som en naturlig del af UngAalborg, at sætte fokus på mental sundhed og trivsel for unge. 

 • Miljø og bæredygtighed

  UNDERSTØTTENDE | TEMADAG : Hensigten med miljø og bæredygtighed er at gøre eleverne bekendte med en bred vifte af kernebegreber inden for miljøområdet.

 • Programmering 2017/18

  TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | Hvordan "tænker" en computer? I dette fag vil du komme til at lære logikken bag computeren og lære at få den til at udfører instrukser til at løse bestemte opgaver.

 • Præsentationsteknik

  UNDERSTØTTENDE | TEMADAG | Der er store krav til os når vi skal præsentere noget for andre. Mange bliver nervøse og tror på forhånd at det vil gå galt.

 • Prøveklar

  UNDERSTØTTENDE | Flere og flere elever oplever angst og nervøsitet, når de skal præstere til prøver, det er derfor hensigtsmæssigt at blive klogere på disse udfordringer tidligt i livet, idet prøver vil være et vilkår på deres fremtidige uddannelsesrejse.

 • Psykologi

  VALGFAG | Psykologi som valgfag handler om at få indsigt i de følelser, der opleves som ung, og hvordan disse kan beskrives ud fra psykologien, som er læren om jeg’et, og de tanker, som den unge gør sig i forhold til identitet og roller. Vi arbejder kreativt med plakater, fysisk med yoga samt teoretisk og praktisk med de mest ungdomsrelevante emner indenfor psykologien.

 • Sail Training (LOA)

  UNDERSTØTTENDE | UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

 • Selvudvikling - ung identitet

  UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : UngAalborg tilbyder understøttende undervisning med temaet ”Selvudvikling” i relation til generel motivation samt udvikling af robusthed som elev i udskolingen. Nedenfor er der eksempler på indhold og omfang i undervisningen.

 • Spansk

  VALGFAG | Spansk er officielt sprog i 21 lande i verden, og det tales af ca. 450 mio. mennesker. Med spansk som valgfag åbnes et vindue til den spanske og latinamerikanske verden.

  Spansk tilbydes også som to-årigt prøvefag for elever, der ønsker at have mulighed for vælge spansk som fortsættersprog i gymnasiet. Undervisningen følger undervisningsministeriets fagbeskrivelse og kan placeres som skolen ønsker det.

 • Stol på dig selv og andre

  UNDERSTØTTENDE | TEMADAG : Et kursus med fokus på trivsel i fællesskabet. Tillid til sig selv og hinanden. Eleverne bliver trænet i at give sig til kende i fællesskabet og at lytte til andre.

 • Talent/Faglig fordybelse

  UNDERSTØTTENDE : Projektet sker i et samarbejde mellem Aalborg kommunes folkeskoler, privat- og friskolerne HHX, STX,HTX, EUD, EUX og Ung Aalborg. Forløbet er tiltænkt elever, der er fagligt stærke, fagligt motiverede og fagligt interesserede – og som vil kunne profitere af en særlig udfordring i løbet af 9. klasse. Vi har stor fokus på udvælgelsesprocessen og forventer, at de enkelte elever udvælges med indsigt i deres faglige profil. Vi finder det naturligt, at det er elevens faglærer, der står for udvælgelsen.

 • Team og samarbejde

  UNDERSTØTTENDE | TEMADAG: UngAalborg tilbyder Team og Samarbejde i relation til flere og alternative aktiviteter i folkeskolen. Nedenfor er der eksempler på indhold og omfang i undervisningen. Grundlæggende handler team og samarbejde ikke om, hvad der er rigtig og forkert i processen, men at eleverne finder og får kommunikeret deres egne løsninger i fællesskab. 

 • VoxVærk 2017/18

  UNDERSTØTTENDE | Alene, udenfor, ensom, dig? Klar til forandring? Prøv en fantastisk uge med fokus på personlig udvikling!

Tilmeld hold

Søg og tilmeld dig med app'en Tabulex Elev

Du kan stadig tilmelde dig via browser her

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller en idé til et hold, så snak med kontaktpersonen på din skole eller ring til os.

Find kontaktperson her

Kontaktpersoner

Hovedkontor+45 93 52 09 00 UngAalborg kl. 8.30-15.00