Talent/Faglig fordybelse

Senest ændret Torsdag, 05 oktober 2017 12:17

UNDERSTØTTENDE : Projektet sker i et samarbejde mellem Aalborg kommunes folkeskoler, privat- og friskolerne HHX, STX,HTX, EUD, EUX og Ung Aalborg. Forløbet er tiltænkt elever, der er fagligt stærke, fagligt motiverede og fagligt interesserede – og som vil kunne profitere af en særlig udfordring i løbet af 9. klasse. Vi har stor fokus på udvælgelsesprocessen og forventer, at de enkelte elever udvælges med indsigt i deres faglige profil. Vi finder det naturligt, at det er elevens faglærer, der står for udvælgelsen.

UngAalborg og ungdomsuddannelserne står for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Folkeskolerne skal levere de unge og løse udfordringerne i forbindelse med logistikken.

Talent er, når børn og unge i uddannelsessystemet har:

 • særlige forudsætninger indenfor et eller flere områder
 • lysten og viljen til at yde en særlig indsats
 • mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres

Ovenstående fra s. 12 “Talentudvikling. Evaluering og strategi” af arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet. Undervisningsministeriet.)

 Projektet kan benyttes som faglig fordybelse eller understøttende undervisning.

Projektet starter i uge 34 og afsluttes inden jul.

Vi har i skoleåret 2016 haft følgende talentprojekter udbudt:

Aalborghus gymnasium:

 • Bioteknologi
 • Musik
 • Matematik

Hasseris gymnasium:

 • Hvem bliver USA’s næste præsident
 • Science på gymnasiemåden
 • Topatlet og motion som medicin

HTX:

 • Bioteknologi
 • Design og teknologi
 • Programmering og spiludvikling

HHX:

 • Global økonomi, markedsføring og sprog
 • Finans
 • Innovation, iværksætteri og markedsføring

Dronninglund:

 • Iværksætteri og innovation

I 2016 deltog ca. 200 unge på vores talenthold.

I det kommende skoleår arbejder vi sammen med HHX i Saxogade, Turøgade og EUX og EUD på Strandvejen, Hasseris Gymnasium, Aalborghus Gymnasium, Dronninglund Gymnasium, Nørresundby Gymnasium, Aalborg Katedralskole, Aalborg Tekniske Gymnasium og EUX på Tech College.

Der vil i år være to talentforløb. Det ene forløb vil ske i samarbejde med gymnasierne og har titlen Talent-Gymnasiet.

Det andet talentforløb sker i samarbejde med regionerne, UU, EUX på Tech College og EUD/EUX på handelsskolen på Strandvejen. Titlen på dette forløb er Talent-Erhvervsskolerne.

Begge forløb bygger på samme grundtanke og vil afvikles i samme periode.

Grundtanken ved projektet

 • Ung Aalborg vil udfordre de fagligt dygtigste elever på 9. årgang
 • Ung Aalborg vil bidrage til at hæve det faglige niveau hos de dygtigste elever på 9. årgang
 • Ung Aalborg vil på tværs af sociale lag og familiekulturer vise, at den enkelte elev kan bryde den sociale uddannelsesarv
 • UngAalborg vil understrege vigtigheden af at dygtiggøre sig i skolen, og at det er lige så prestigefyldt at være dygtig til matematik som til fodbold
 • Skabe rammerne for, at de unge kan mødes på tværs af skolerne og skabe et mere alsidigt netværk, hvor det faglige indhold kan være en del af det, som kitter dem sammen
 • Gøre springet fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne lettere, hvilket kan resultere i færre drop out elever på ungdomsuddannelserne
 • Når eleverne kommer tilbage på skolen, opfordrer vi dem til at give deres nye viden videre til deres klasse. Det kan ske ved, at eleverne underviser klassen i samarbejde med deres lærer
 • Fokuserer på elevernes læringsprofil, som gerne skulle bidrage til elevens selvforståelse af egne evner og muligheder.

Appetizer til eleverne

Har du lyst til at teste dine faglige kompetencer i selskab med andre unge, som deler lige netop dine interesser? Kunne du tænke dig at arbejde på et højt faglig niveau, hvor I kan fordybe jer på gymnasialt niveau. Kan du svare ja til det, er du muligvis interesseret i et af disse forløb.

UngAalborg flytter undervisningen fra din skole til en af Aalborg kommunes ungdomsuddannelser. Deltager du i et af disse forløb, vil vi love, at du får mulighed for at arbejde i dybden med et fagligt emne eller område. I vil blive præsenteret for de arbejdsmetoder, som benyttes på den pågældende ungdomsuddannelse. Hvert hold består af elever fra flere skoler.

Kontakt

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Ungdomsskolen:

Anders Møller

E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. | Mobil +45 93 52 09 14

Søg på fag

Fag 2017/18

 • App- og spiludvikling 2017/18

  TEMADAG / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | App- & Spiludvikling er for dig der gerne vil lære om det tekniske og de designmæssige tanker bag udviklingen af apps og spil. Gennem forløbet vil du blandt andet komme til at prøve kræfter af med at designe og programmere dele af apps & spil.

 • Bevægelse 2017/18

  VALGFAG | UNDERSTØTTENDE | TEMADAGFaget viser en bred vifte af muligheder inden for bevægelse, herunder især alternative idrætsformer, der som udgangspunkt ikke indgår i den normale idrætsundervisning. Underviserne er eksperter på netop deres idrætsfaglige felt og motiverer eleverne i relation til sundhed og læring med positive fællesoplevelser.

 • Comedy/Stand up

  VALGFAG | På kurset skal eleverne stifte bekendtskab med comedy genren. Dels at skrive sketches, dels at fremføre dem og dels at arbejde med stand up materiale.

 • Debatteater

  TEMADAG | Et hvilket som helst relevant tema kan tages op til debat ude på skolerne gennem forumteater. To skuespillere kommer på besøg på skolen og spiller nogle scenarier som tilrettelægges ud fra det givne tema og eleverne er med i refleksionsrunder og kreativ sparring, for på den måde at undersøge temaet scenisk og derigennem kunne vende temaet på flere forskellige måder.

 • Demokrati

  TEMADAG | Temadagen har til formål at sørge for elevinddragelse på skolen. Eleverne får opgaven at være skolebestyrelse for én dag, og de skal dermed træffe beslutninger om skolens sammensætning inden for forskellige emner. Vi har fokus på, at eleverne skal lære at prioritere over deres ønsker samt forstå, hvordan man udarbejder samt gennemarbejder sine idéer, når man vil forsøge at føre dem ud i livet på skolen.

 • Drama

  VALGFAG | UNDERSTØTTENDE | TEMADAGEleverne arbejder med teater gennem både manuskriptarbejde, improvisationer og øvelser. Der trænes med henblik på, at eleven bliver i stand til at skabe troværdige karakterer på scenen i overensstemmelse med genre og udtryk.

 • E-sport og personlig udvikling 2017/18

  TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | I dag er det ikke unaturligt at have en drøm om at blive professionel computerspiller frem for fodboldspiller. For at blive e-sports spiller kræver det meget mere end bare at spille et spil. Eleven vil blive præsenteret for redskaber de kan bruge til at blive dygtigere i spillet, som også kan anvendes til at blive dygtigere i skolen.

 • Elektronisk Musik 2017/18

  TEMADAG / VALGFAG | Elektronisk musik er for dig der gerne vil lære de grundlæggende musikalske principper i at komponere og producere musik. Gennem forløbet med at producere musik, kan fokus f.eks. være på at producere et stykke musik til et spil.

 • Foto

  VALGFAG | TEMADAG | Faget viser en bred vifte af muligheder inden for foto både på det tekniske og det praktiske område. Underviserne er eksperter i alt indenfor fotografering og teknik både hvad angår analog fotografering og digital fotografering.

 • Fransk

  VALGFAG | At lære fransk åbner mange døre.  Frankrig har i mange år været toneangivende på mange områder. Eksempelvis kan nævnes: Mode og kunst fra Paris, fransk mad, tegneserier fra Belgien, Formel 1 i Monaco eller Tour de France.

 • Friluftsskolen

  VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand up paddleboard.

 • Førstehjælp

  TEMADAG: UngAalborg tilbyder undervisning i førstehjælp som temadag i én eller to dage i  ud-skolingen (7. – 10. klasse). Der tilbydes kursus i førstehjælp efter retningslinjerne fra Dansk Førstehjælpsråd. Undervisningen foregår på jeres skole, og UngAalborg medbringer det nødvendige udstyr til undervisningen. Der tilbydes 2 forskellige forløb, som begge udløser gyldigt førstehjælpsbevis til eleverne.

 • Håndværk

  VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : Håndværk er et koncept, hvor praksis og teori mødes, så undervisningen får helt nye muligheder.
  UngAalborg kommer til skolen med konceptet, som eksempelvis kan indeholde elementer fra murer, tømrer, brolægning, VVS, elektriker mm.

 • Idræt med fokus på prøven

  UNDERSTØTTENDE : Idræt med fokus på prøven kan ses både som en helhed og som en mulighed for at dykke ned i specifikke emner i forhold til prøven i idræt. Dette gælder både i forhold til den teoretiske og den praktiske del af prøven.

 • Improvisation og ideudvikling

  VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG: På dette kursus er fokus på at finde på og give egne og andres ideer værdi. Der arbejdes med både komiske improvisationer og længere sekvenser af både naturalistisk og abstrakt karakter.

 • Indretningsdesign

  VALGFAG | TEMADAG | TEMAUGE | Faget er et tilbud til Jeres skole, når der skal skabes et nyt område - f.eks. et rum eller udeareal, hvor eleverne skal være med i skabelsesprocessen. Eleverne opnår kendskab til forskellige designprocesser, der udvikler dem både kreativt og innovativt. Indretningsdesign dækker over mange muligheder. Vi kan vælge at have fokus på forskellige aspekter inden for indretning, anhængig hvad I har mulighed for på jeres skole. 

 • Internationalisering / globalisering

  VALGFAG | TEMADAG: Illegal indvandring, global handel, klimaforandringer, løndumping, menneskerettigheder, kulturforståelse og interkulturel kommunikation er nogle af de emner, der kan berøres på en international temadag.

 • Iværksætteri

  VALGFAG | TEMADAG : Iværksætteri er et fag, hvor vi skal sætte noget i værk – ikke hvad som helst, kun de allerbedste ideer. Men hvordan kommer vi frem til de idéer? Hvordan ved vi, om ideen er god? Hvordan bliver ideen til virkelighed?

 • Junior Ranger

  VALGFAG | Junior Rangere i Lille Vildmose er at gøre eleverne bekendte med de unikke natur- og kulturhistoriske oplevelsesmuligheder der findes i Lille Vildmose.

 • Kamikazeteater – 1 forestilling på 1 dag

  TEMADAGTeater behøver slet ikke at være svært og omstændeligt. Det kræver blot en god ide, virkelyst og samarbejde.

 • Kinesisk

  VALGFAG | TEMADAG | Kina er en nation, der bliver mere og mere betydningsfuld for unge i forhold til deres fremtidige eksistens i en global verden. Undervisningen i kinesisk rummer sproglige, kulturelle og samfundsfaglige elementer. Der perspektiveres til livet i Danmark, så eleverne kan få en forståelse af den samfundsmæssige, kulturelle og historiske kontekst.

 • Kunst og street art 2017/18

  VALGFAG | TEMADAG | Her får de unge en anderledes og inspirerende undervisning i kunst og street art. På holdet arbejder alle former for kunst, og vi tager udgangspunkt i, hvad kunst kan gøre. Kunst er kultur, kommunikation og alle vegne.

 • Latino

  TEMADAG | Latinamerika er mere end nachos og salsa. På en latinodag åbner vi et vindue til de sprudlende latinokulturer, vi ruller med tungen, svinger hofterne og laver stærk mad.

 • Madlavning

  VALGFAG | TEMADAG : Faget madkundskab tilbydes til de skoler som gerne vil et spadestik dybere ift. Det traditionelle fag madkundskab. Der tages i faget udgangspunkt i den viden og de færdigheder som eleverne har opnået i den obligatoriske undervisning i faget madkundskab – det vil med andre ord sige, at der her bygges et lag ovenpå det allerede eksisterende fundament, som eleverne må forventes at have.

 • Mediepakken

  VALGFAG | UNDERSTØTTENDE | TEMADAG | TEMAUGE : Station10 har en række forskellige medietilbud, som i samarbejde med skolen kan skræddersyes, så det passer til de enkelte skolers behov. Det kan være lige fra film, musikvideo, foto og præsentation, musikindspilning, lyddesign i studierne og at lave dit eget radioprogram.

 • Mental sundhed

  TEMADAG | UNDERSTØTTENDE | Det er vigtigt for ens trivsel at holde sig mentalt sund. Såvel som fysisk sundhed, kan øget fokus på mental sundhed øge vores livskvalitet og afhjælpe stress og mistrivsel. Derfor ser vi det som en naturlig del af UngAalborg, at sætte fokus på mental sundhed og trivsel for unge. 

 • Miljø og bæredygtighed

  UNDERSTØTTENDE | TEMADAG : Hensigten med miljø og bæredygtighed er at gøre eleverne bekendte med en bred vifte af kernebegreber inden for miljøområdet.

 • Programmering 2017/18

  TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | Hvordan "tænker" en computer? I dette fag vil du komme til at lære logikken bag computeren og lære at få den til at udfører instrukser til at løse bestemte opgaver.

 • Præsentationsteknik

  UNDERSTØTTENDE | TEMADAG | Der er store krav til os når vi skal præsentere noget for andre. Mange bliver nervøse og tror på forhånd at det vil gå galt.

 • Prøveklar

  UNDERSTØTTENDE | Flere og flere elever oplever angst og nervøsitet, når de skal præstere til prøver, det er derfor hensigtsmæssigt at blive klogere på disse udfordringer tidligt i livet, idet prøver vil være et vilkår på deres fremtidige uddannelsesrejse.

 • Psykologi

  VALGFAG | Psykologi som valgfag handler om at få indsigt i de følelser, der opleves som ung, og hvordan disse kan beskrives ud fra psykologien, som er læren om jeg’et, og de tanker, som den unge gør sig i forhold til identitet og roller. Vi arbejder kreativt med plakater, fysisk med yoga samt teoretisk og praktisk med de mest ungdomsrelevante emner indenfor psykologien.

 • Sail Training (LOA)

  UNDERSTØTTENDE | UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

 • Selvudvikling - ung identitet

  UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : UngAalborg tilbyder understøttende undervisning med temaet ”Selvudvikling” i relation til generel motivation samt udvikling af robusthed som elev i udskolingen. Nedenfor er der eksempler på indhold og omfang i undervisningen.

 • Spansk

  VALGFAG | Spansk er officielt sprog i 21 lande i verden, og det tales af ca. 450 mio. mennesker. Med spansk som valgfag åbnes et vindue til den spanske og latinamerikanske verden.

  Spansk tilbydes også som to-årigt prøvefag for elever, der ønsker at have mulighed for vælge spansk som fortsættersprog i gymnasiet. Undervisningen følger undervisningsministeriets fagbeskrivelse og kan placeres som skolen ønsker det.

 • Stol på dig selv og andre

  UNDERSTØTTENDE | TEMADAG : Et kursus med fokus på trivsel i fællesskabet. Tillid til sig selv og hinanden. Eleverne bliver trænet i at give sig til kende i fællesskabet og at lytte til andre.

 • Talent/Faglig fordybelse

  UNDERSTØTTENDE : Projektet sker i et samarbejde mellem Aalborg kommunes folkeskoler, privat- og friskolerne HHX, STX,HTX, EUD, EUX og Ung Aalborg. Forløbet er tiltænkt elever, der er fagligt stærke, fagligt motiverede og fagligt interesserede – og som vil kunne profitere af en særlig udfordring i løbet af 9. klasse. Vi har stor fokus på udvælgelsesprocessen og forventer, at de enkelte elever udvælges med indsigt i deres faglige profil. Vi finder det naturligt, at det er elevens faglærer, der står for udvælgelsen.

 • Team og samarbejde

  UNDERSTØTTENDE | TEMADAG: UngAalborg tilbyder Team og Samarbejde i relation til flere og alternative aktiviteter i folkeskolen. Nedenfor er der eksempler på indhold og omfang i undervisningen. Grundlæggende handler team og samarbejde ikke om, hvad der er rigtig og forkert i processen, men at eleverne finder og får kommunikeret deres egne løsninger i fællesskab. 

 • VoxVærk 2017/18

  UNDERSTØTTENDE | Alene, udenfor, ensom, dig? Klar til forandring? Prøv en fantastisk uge med fokus på personlig udvikling!

Tilmeld hold

Søg og tilmeld dig med app'en Tabulex Elev

Du kan stadig tilmelde dig via browser her

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller en idé til et hold, så snak med kontaktpersonen på din skole eller ring til os.

Find kontaktperson her

Kontaktpersoner

Hovedkontor+45 93 52 09 00 UngAalborg kl. 8.30-15.00