Fag

Valgfag, understøttende og tema

Valgfag, understøttende og temaer der kan indgå i partnerskabsaftale mellem UngAalborg og din skole.

Senest ændret Tirsdag, 05 december 2017 21:51

App- og spiludvikling 2017/18

TEMADAG / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | App- & Spiludvikling er for dig der gerne vil lære om det tekniske og de designmæssige tanker bag udviklingen af apps og spil. Gennem forløbet vil du blandt andet komme til at prøve kræfter af med at designe og programmere dele af apps & spil.

Senest ændret Mandag, 24 april 2017 21:54

Bevægelse 2017/18

VALGFAG | UNDERSTØTTENDE | TEMADAGFaget viser en bred vifte af muligheder inden for bevægelse, herunder især alternative idrætsformer, der som udgangspunkt ikke indgår i den normale idrætsundervisning. Underviserne er eksperter på netop deres idrætsfaglige felt og motiverer eleverne i relation til sundhed og læring med positive fællesoplevelser.

Senest ændret Mandag, 14 august 2017 10:15

Comedy/Stand up

VALGFAG | På kurset skal eleverne stifte bekendtskab med comedy genren. Dels at skrive sketches, dels at fremføre dem og dels at arbejde med stand up materiale.

Senest ændret Mandag, 24 april 2017 21:56

Debatteater

TEMADAG | Et hvilket som helst relevant tema kan tages op til debat ude på skolerne gennem forumteater. To skuespillere kommer på besøg på skolen og spiller nogle scenarier som tilrettelægges ud fra det givne tema og eleverne er med i refleksionsrunder og kreativ sparring, for på den måde at undersøge temaet scenisk og derigennem kunne vende temaet på flere forskellige måder.

Senest ændret Fredag, 06 oktober 2017 07:18

Demokrati

TEMADAG | Temadagen har til formål at sørge for elevinddragelse på skolen. Eleverne får opgaven at være skolebestyrelse for én dag, og de skal dermed træffe beslutninger om skolens sammensætning inden for forskellige emner. Vi har fokus på, at eleverne skal lære at prioritere over deres ønsker samt forstå, hvordan man udarbejder samt gennemarbejder sine idéer, når man vil forsøge at føre dem ud i livet på skolen.

Senest ændret Mandag, 14 august 2017 10:14

Drama

VALGFAG | UNDERSTØTTENDE | TEMADAGEleverne arbejder med teater gennem både manuskriptarbejde, improvisationer og øvelser. Der trænes med henblik på, at eleven bliver i stand til at skabe troværdige karakterer på scenen i overensstemmelse med genre og udtryk.

Senest ændret Tirsdag, 05 december 2017 22:13

E-sport og personlig udvikling 2017/18

TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | I dag er det ikke unaturligt at have en drøm om at blive professionel computerspiller frem for fodboldspiller. For at blive e-sports spiller kræver det meget mere end bare at spille et spil. Eleven vil blive præsenteret for redskaber de kan bruge til at blive dygtigere i spillet, som også kan anvendes til at blive dygtigere i skolen.

Senest ændret Tirsdag, 21 marts 2017 11:25

Elektronisk Musik 2017/18

TEMADAG / VALGFAG | Elektronisk musik er for dig der gerne vil lære de grundlæggende musikalske principper i at komponere og producere musik. Gennem forløbet med at producere musik, kan fokus f.eks. være på at producere et stykke musik til et spil.

Senest ændret Mandag, 24 april 2017 21:59

Foto

VALGFAG | TEMADAG | Faget viser en bred vifte af muligheder inden for foto både på det tekniske og det praktiske område. Underviserne er eksperter i alt indenfor fotografering og teknik både hvad angår analog fotografering og digital fotografering.

Senest ændret Mandag, 24 april 2017 11:49

Fransk

VALGFAG | At lære fransk åbner mange døre.  Frankrig har i mange år været toneangivende på mange områder. Eksempelvis kan nævnes: Mode og kunst fra Paris, fransk mad, tegneserier fra Belgien, Formel 1 i Monaco eller Tour de France.

Senest ændret Fredag, 06 oktober 2017 07:28

Friluftsskolen

VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand up paddleboard.

Senest ændret Tirsdag, 21 november 2017 08:56

Førstehjælp

TEMADAG: UngAalborg tilbyder undervisning i førstehjælp som temadag i én eller to dage i  ud-skolingen (7. – 10. klasse). Der tilbydes kursus i førstehjælp efter retningslinjerne fra Dansk Førstehjælpsråd. Undervisningen foregår på jeres skole, og UngAalborg medbringer det nødvendige udstyr til undervisningen. Der tilbydes 2 forskellige forløb, som begge udløser gyldigt førstehjælpsbevis til eleverne.

Senest ændret Fredag, 06 oktober 2017 07:30

Håndværk

VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : Håndværk er et koncept, hvor praksis og teori mødes, så undervisningen får helt nye muligheder.
UngAalborg kommer til skolen med konceptet, som eksempelvis kan indeholde elementer fra murer, tømrer, brolægning, VVS, elektriker mm.

Senest ændret Fredag, 06 oktober 2017 07:20

Idræt med fokus på prøven

UNDERSTØTTENDE : Idræt med fokus på prøven kan ses både som en helhed og som en mulighed for at dykke ned i specifikke emner i forhold til prøven i idræt. Dette gælder både i forhold til den teoretiske og den praktiske del af prøven.

Senest ændret Mandag, 14 august 2017 10:15

Improvisation og ideudvikling

VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG: På dette kursus er fokus på at finde på og give egne og andres ideer værdi. Der arbejdes med både komiske improvisationer og længere sekvenser af både naturalistisk og abstrakt karakter.

Senest ændret Mandag, 24 april 2017 22:00

Indretningsdesign

VALGFAG | TEMADAG | TEMAUGE | Faget er et tilbud til Jeres skole, når der skal skabes et nyt område - f.eks. et rum eller udeareal, hvor eleverne skal være med i skabelsesprocessen. Eleverne opnår kendskab til forskellige designprocesser, der udvikler dem både kreativt og innovativt. Indretningsdesign dækker over mange muligheder. Vi kan vælge at have fokus på forskellige aspekter inden for indretning, anhængig hvad I har mulighed for på jeres skole. 

Senest ændret Torsdag, 05 oktober 2017 12:17

Internationalisering / globalisering

VALGFAG | TEMADAG: Illegal indvandring, global handel, klimaforandringer, løndumping, menneskerettigheder, kulturforståelse og interkulturel kommunikation er nogle af de emner, der kan berøres på en international temadag.

Senest ændret Mandag, 24 april 2017 12:21

Iværksætteri

VALGFAG | TEMADAG : Iværksætteri er et fag, hvor vi skal sætte noget i værk – ikke hvad som helst, kun de allerbedste ideer. Men hvordan kommer vi frem til de idéer? Hvordan ved vi, om ideen er god? Hvordan bliver ideen til virkelighed?

Senest ændret Fredag, 06 oktober 2017 07:31

Junior Ranger

VALGFAG | Junior Rangere i Lille Vildmose er at gøre eleverne bekendte med de unikke natur- og kulturhistoriske oplevelsesmuligheder der findes i Lille Vildmose.

Senest ændret Tirsdag, 03 oktober 2017 12:09

Kamikazeteater – 1 forestilling på 1 dag

TEMADAGTeater behøver slet ikke at være svært og omstændeligt. Det kræver blot en god ide, virkelyst og samarbejde.

Senest ændret Mandag, 24 april 2017 11:48

Kinesisk

VALGFAG | TEMADAG | Kina er en nation, der bliver mere og mere betydningsfuld for unge i forhold til deres fremtidige eksistens i en global verden. Undervisningen i kinesisk rummer sproglige, kulturelle og samfundsfaglige elementer. Der perspektiveres til livet i Danmark, så eleverne kan få en forståelse af den samfundsmæssige, kulturelle og historiske kontekst.

Senest ændret Mandag, 24 april 2017 22:03

Kunst og street art 2017/18

VALGFAG | TEMADAG | Her får de unge en anderledes og inspirerende undervisning i kunst og street art. På holdet arbejder alle former for kunst, og vi tager udgangspunkt i, hvad kunst kan gøre. Kunst er kultur, kommunikation og alle vegne.

Senest ændret Mandag, 24 april 2017 11:47

Latino

TEMADAG | Latinamerika er mere end nachos og salsa. På en latinodag åbner vi et vindue til de sprudlende latinokulturer, vi ruller med tungen, svinger hofterne og laver stærk mad.

Senest ændret Mandag, 24 april 2017 12:47

Madlavning

VALGFAG | TEMADAG : Faget madkundskab tilbydes til de skoler som gerne vil et spadestik dybere ift. Det traditionelle fag madkundskab. Der tages i faget udgangspunkt i den viden og de færdigheder som eleverne har opnået i den obligatoriske undervisning i faget madkundskab – det vil med andre ord sige, at der her bygges et lag ovenpå det allerede eksisterende fundament, som eleverne må forventes at have.

Senest ændret Tirsdag, 24 oktober 2017 12:52

Mediepakken

VALGFAG | UNDERSTØTTENDE | TEMADAG | TEMAUGE : Station10 har en række forskellige medietilbud, som i samarbejde med skolen kan skræddersyes, så det passer til de enkelte skolers behov. Det kan være lige fra film, musikvideo, foto og præsentation, musikindspilning, lyddesign i studierne og at lave dit eget radioprogram.

Senest ændret Mandag, 21 august 2017 10:44

Mental sundhed

TEMADAG | UNDERSTØTTENDE | Det er vigtigt for ens trivsel at holde sig mentalt sund. Såvel som fysisk sundhed, kan øget fokus på mental sundhed øge vores livskvalitet og afhjælpe stress og mistrivsel. Derfor ser vi det som en naturlig del af UngAalborg, at sætte fokus på mental sundhed og trivsel for unge. 

Senest ændret Fredag, 06 oktober 2017 07:32

Miljø og bæredygtighed

UNDERSTØTTENDE | TEMADAG : Hensigten med miljø og bæredygtighed er at gøre eleverne bekendte med en bred vifte af kernebegreber inden for miljøområdet.

Senest ændret Tirsdag, 05 december 2017 21:53

Programmering 2017/18

TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | Hvordan "tænker" en computer? I dette fag vil du komme til at lære logikken bag computeren og lære at få den til at udfører instrukser til at løse bestemte opgaver.

Senest ændret Mandag, 14 august 2017 10:14

Præsentationsteknik

UNDERSTØTTENDE | TEMADAG | Der er store krav til os når vi skal præsentere noget for andre. Mange bliver nervøse og tror på forhånd at det vil gå galt.

Senest ændret Mandag, 24 april 2017 12:25

Prøveklar

UNDERSTØTTENDE | Flere og flere elever oplever angst og nervøsitet, når de skal præstere til prøver, det er derfor hensigtsmæssigt at blive klogere på disse udfordringer tidligt i livet, idet prøver vil være et vilkår på deres fremtidige uddannelsesrejse.

Senest ændret Onsdag, 13 december 2017 09:26

Psykologi

VALGFAG | Psykologi som valgfag handler om at få indsigt i de følelser, der opleves som ung, og hvordan disse kan beskrives ud fra psykologien, som er læren om jeg’et, og de tanker, som den unge gør sig i forhold til identitet og roller. Vi arbejder kreativt med plakater, fysisk med yoga samt teoretisk og praktisk med de mest ungdomsrelevante emner indenfor psykologien.

Senest ændret Mandag, 24 april 2017 12:31

Sail Training (LOA)

UNDERSTØTTENDE | UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

Senest ændret Mandag, 24 april 2017 12:32

Selvudvikling - ung identitet

UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : UngAalborg tilbyder understøttende undervisning med temaet ”Selvudvikling” i relation til generel motivation samt udvikling af robusthed som elev i udskolingen. Nedenfor er der eksempler på indhold og omfang i undervisningen.

Senest ændret Mandag, 24 april 2017 22:04

Spansk

VALGFAG | Spansk er officielt sprog i 21 lande i verden, og det tales af ca. 450 mio. mennesker. Med spansk som valgfag åbnes et vindue til den spanske og latinamerikanske verden.

Spansk tilbydes også som to-årigt prøvefag for elever, der ønsker at have mulighed for vælge spansk som fortsættersprog i gymnasiet. Undervisningen følger undervisningsministeriets fagbeskrivelse og kan placeres som skolen ønsker det.

Senest ændret Mandag, 14 august 2017 10:14

Stol på dig selv og andre

UNDERSTØTTENDE | TEMADAG : Et kursus med fokus på trivsel i fællesskabet. Tillid til sig selv og hinanden. Eleverne bliver trænet i at give sig til kende i fællesskabet og at lytte til andre.

Senest ændret Torsdag, 05 oktober 2017 12:17

Talent/Faglig fordybelse

UNDERSTØTTENDE : Projektet sker i et samarbejde mellem Aalborg kommunes folkeskoler, privat- og friskolerne HHX, STX,HTX, EUD, EUX og Ung Aalborg. Forløbet er tiltænkt elever, der er fagligt stærke, fagligt motiverede og fagligt interesserede – og som vil kunne profitere af en særlig udfordring i løbet af 9. klasse. Vi har stor fokus på udvælgelsesprocessen og forventer, at de enkelte elever udvælges med indsigt i deres faglige profil. Vi finder det naturligt, at det er elevens faglærer, der står for udvælgelsen.

Senest ændret Tirsdag, 24 oktober 2017 12:49

Team og samarbejde

UNDERSTØTTENDE | TEMADAG: UngAalborg tilbyder Team og Samarbejde i relation til flere og alternative aktiviteter i folkeskolen. Nedenfor er der eksempler på indhold og omfang i undervisningen. Grundlæggende handler team og samarbejde ikke om, hvad der er rigtig og forkert i processen, men at eleverne finder og får kommunikeret deres egne løsninger i fællesskab. 

Senest ændret Mandag, 29 januar 2018 20:27

VoxVærk 2017/18

UNDERSTØTTENDE | Alene, udenfor, ensom, dig? Klar til forandring? Prøv en fantastisk uge med fokus på personlig udvikling!

Søg på fag

Fag 2017/18

 • App- og spiludvikling 2017/18

  TEMADAG / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | App- & Spiludvikling er for dig der gerne vil lære om det tekniske og de designmæssige tanker bag udviklingen af apps og spil. Gennem forløbet vil du blandt andet komme til at prøve kræfter af med at designe og programmere dele af apps & spil.

 • Bevægelse 2017/18

  VALGFAG | UNDERSTØTTENDE | TEMADAGFaget viser en bred vifte af muligheder inden for bevægelse, herunder især alternative idrætsformer, der som udgangspunkt ikke indgår i den normale idrætsundervisning. Underviserne er eksperter på netop deres idrætsfaglige felt og motiverer eleverne i relation til sundhed og læring med positive fællesoplevelser.

 • Comedy/Stand up

  VALGFAG | På kurset skal eleverne stifte bekendtskab med comedy genren. Dels at skrive sketches, dels at fremføre dem og dels at arbejde med stand up materiale.

 • Debatteater

  TEMADAG | Et hvilket som helst relevant tema kan tages op til debat ude på skolerne gennem forumteater. To skuespillere kommer på besøg på skolen og spiller nogle scenarier som tilrettelægges ud fra det givne tema og eleverne er med i refleksionsrunder og kreativ sparring, for på den måde at undersøge temaet scenisk og derigennem kunne vende temaet på flere forskellige måder.

 • Demokrati

  TEMADAG | Temadagen har til formål at sørge for elevinddragelse på skolen. Eleverne får opgaven at være skolebestyrelse for én dag, og de skal dermed træffe beslutninger om skolens sammensætning inden for forskellige emner. Vi har fokus på, at eleverne skal lære at prioritere over deres ønsker samt forstå, hvordan man udarbejder samt gennemarbejder sine idéer, når man vil forsøge at føre dem ud i livet på skolen.

 • Drama

  VALGFAG | UNDERSTØTTENDE | TEMADAGEleverne arbejder med teater gennem både manuskriptarbejde, improvisationer og øvelser. Der trænes med henblik på, at eleven bliver i stand til at skabe troværdige karakterer på scenen i overensstemmelse med genre og udtryk.

 • E-sport og personlig udvikling 2017/18

  TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | I dag er det ikke unaturligt at have en drøm om at blive professionel computerspiller frem for fodboldspiller. For at blive e-sports spiller kræver det meget mere end bare at spille et spil. Eleven vil blive præsenteret for redskaber de kan bruge til at blive dygtigere i spillet, som også kan anvendes til at blive dygtigere i skolen.

 • Elektronisk Musik 2017/18

  TEMADAG / VALGFAG | Elektronisk musik er for dig der gerne vil lære de grundlæggende musikalske principper i at komponere og producere musik. Gennem forløbet med at producere musik, kan fokus f.eks. være på at producere et stykke musik til et spil.

 • Foto

  VALGFAG | TEMADAG | Faget viser en bred vifte af muligheder inden for foto både på det tekniske og det praktiske område. Underviserne er eksperter i alt indenfor fotografering og teknik både hvad angår analog fotografering og digital fotografering.

 • Fransk

  VALGFAG | At lære fransk åbner mange døre.  Frankrig har i mange år været toneangivende på mange områder. Eksempelvis kan nævnes: Mode og kunst fra Paris, fransk mad, tegneserier fra Belgien, Formel 1 i Monaco eller Tour de France.

 • Friluftsskolen

  VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand up paddleboard.

 • Førstehjælp

  TEMADAG: UngAalborg tilbyder undervisning i førstehjælp som temadag i én eller to dage i  ud-skolingen (7. – 10. klasse). Der tilbydes kursus i førstehjælp efter retningslinjerne fra Dansk Førstehjælpsråd. Undervisningen foregår på jeres skole, og UngAalborg medbringer det nødvendige udstyr til undervisningen. Der tilbydes 2 forskellige forløb, som begge udløser gyldigt førstehjælpsbevis til eleverne.

 • Håndværk

  VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : Håndværk er et koncept, hvor praksis og teori mødes, så undervisningen får helt nye muligheder.
  UngAalborg kommer til skolen med konceptet, som eksempelvis kan indeholde elementer fra murer, tømrer, brolægning, VVS, elektriker mm.

 • Idræt med fokus på prøven

  UNDERSTØTTENDE : Idræt med fokus på prøven kan ses både som en helhed og som en mulighed for at dykke ned i specifikke emner i forhold til prøven i idræt. Dette gælder både i forhold til den teoretiske og den praktiske del af prøven.

 • Improvisation og ideudvikling

  VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG: På dette kursus er fokus på at finde på og give egne og andres ideer værdi. Der arbejdes med både komiske improvisationer og længere sekvenser af både naturalistisk og abstrakt karakter.

 • Indretningsdesign

  VALGFAG | TEMADAG | TEMAUGE | Faget er et tilbud til Jeres skole, når der skal skabes et nyt område - f.eks. et rum eller udeareal, hvor eleverne skal være med i skabelsesprocessen. Eleverne opnår kendskab til forskellige designprocesser, der udvikler dem både kreativt og innovativt. Indretningsdesign dækker over mange muligheder. Vi kan vælge at have fokus på forskellige aspekter inden for indretning, anhængig hvad I har mulighed for på jeres skole. 

 • Internationalisering / globalisering

  VALGFAG | TEMADAG: Illegal indvandring, global handel, klimaforandringer, løndumping, menneskerettigheder, kulturforståelse og interkulturel kommunikation er nogle af de emner, der kan berøres på en international temadag.

 • Iværksætteri

  VALGFAG | TEMADAG : Iværksætteri er et fag, hvor vi skal sætte noget i værk – ikke hvad som helst, kun de allerbedste ideer. Men hvordan kommer vi frem til de idéer? Hvordan ved vi, om ideen er god? Hvordan bliver ideen til virkelighed?

 • Junior Ranger

  VALGFAG | Junior Rangere i Lille Vildmose er at gøre eleverne bekendte med de unikke natur- og kulturhistoriske oplevelsesmuligheder der findes i Lille Vildmose.

 • Kamikazeteater – 1 forestilling på 1 dag

  TEMADAGTeater behøver slet ikke at være svært og omstændeligt. Det kræver blot en god ide, virkelyst og samarbejde.

 • Kinesisk

  VALGFAG | TEMADAG | Kina er en nation, der bliver mere og mere betydningsfuld for unge i forhold til deres fremtidige eksistens i en global verden. Undervisningen i kinesisk rummer sproglige, kulturelle og samfundsfaglige elementer. Der perspektiveres til livet i Danmark, så eleverne kan få en forståelse af den samfundsmæssige, kulturelle og historiske kontekst.

 • Kunst og street art 2017/18

  VALGFAG | TEMADAG | Her får de unge en anderledes og inspirerende undervisning i kunst og street art. På holdet arbejder alle former for kunst, og vi tager udgangspunkt i, hvad kunst kan gøre. Kunst er kultur, kommunikation og alle vegne.

 • Latino

  TEMADAG | Latinamerika er mere end nachos og salsa. På en latinodag åbner vi et vindue til de sprudlende latinokulturer, vi ruller med tungen, svinger hofterne og laver stærk mad.

 • Madlavning

  VALGFAG | TEMADAG : Faget madkundskab tilbydes til de skoler som gerne vil et spadestik dybere ift. Det traditionelle fag madkundskab. Der tages i faget udgangspunkt i den viden og de færdigheder som eleverne har opnået i den obligatoriske undervisning i faget madkundskab – det vil med andre ord sige, at der her bygges et lag ovenpå det allerede eksisterende fundament, som eleverne må forventes at have.

 • Mediepakken

  VALGFAG | UNDERSTØTTENDE | TEMADAG | TEMAUGE : Station10 har en række forskellige medietilbud, som i samarbejde med skolen kan skræddersyes, så det passer til de enkelte skolers behov. Det kan være lige fra film, musikvideo, foto og præsentation, musikindspilning, lyddesign i studierne og at lave dit eget radioprogram.

 • Mental sundhed

  TEMADAG | UNDERSTØTTENDE | Det er vigtigt for ens trivsel at holde sig mentalt sund. Såvel som fysisk sundhed, kan øget fokus på mental sundhed øge vores livskvalitet og afhjælpe stress og mistrivsel. Derfor ser vi det som en naturlig del af UngAalborg, at sætte fokus på mental sundhed og trivsel for unge. 

 • Miljø og bæredygtighed

  UNDERSTØTTENDE | TEMADAG : Hensigten med miljø og bæredygtighed er at gøre eleverne bekendte med en bred vifte af kernebegreber inden for miljøområdet.

 • Programmering 2017/18

  TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | Hvordan "tænker" en computer? I dette fag vil du komme til at lære logikken bag computeren og lære at få den til at udfører instrukser til at løse bestemte opgaver.

 • Præsentationsteknik

  UNDERSTØTTENDE | TEMADAG | Der er store krav til os når vi skal præsentere noget for andre. Mange bliver nervøse og tror på forhånd at det vil gå galt.

 • Prøveklar

  UNDERSTØTTENDE | Flere og flere elever oplever angst og nervøsitet, når de skal præstere til prøver, det er derfor hensigtsmæssigt at blive klogere på disse udfordringer tidligt i livet, idet prøver vil være et vilkår på deres fremtidige uddannelsesrejse.

 • Psykologi

  VALGFAG | Psykologi som valgfag handler om at få indsigt i de følelser, der opleves som ung, og hvordan disse kan beskrives ud fra psykologien, som er læren om jeg’et, og de tanker, som den unge gør sig i forhold til identitet og roller. Vi arbejder kreativt med plakater, fysisk med yoga samt teoretisk og praktisk med de mest ungdomsrelevante emner indenfor psykologien.

 • Sail Training (LOA)

  UNDERSTØTTENDE | UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

 • Selvudvikling - ung identitet

  UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : UngAalborg tilbyder understøttende undervisning med temaet ”Selvudvikling” i relation til generel motivation samt udvikling af robusthed som elev i udskolingen. Nedenfor er der eksempler på indhold og omfang i undervisningen.

 • Spansk

  VALGFAG | Spansk er officielt sprog i 21 lande i verden, og det tales af ca. 450 mio. mennesker. Med spansk som valgfag åbnes et vindue til den spanske og latinamerikanske verden.

  Spansk tilbydes også som to-årigt prøvefag for elever, der ønsker at have mulighed for vælge spansk som fortsættersprog i gymnasiet. Undervisningen følger undervisningsministeriets fagbeskrivelse og kan placeres som skolen ønsker det.

 • Stol på dig selv og andre

  UNDERSTØTTENDE | TEMADAG : Et kursus med fokus på trivsel i fællesskabet. Tillid til sig selv og hinanden. Eleverne bliver trænet i at give sig til kende i fællesskabet og at lytte til andre.

 • Talent/Faglig fordybelse

  UNDERSTØTTENDE : Projektet sker i et samarbejde mellem Aalborg kommunes folkeskoler, privat- og friskolerne HHX, STX,HTX, EUD, EUX og Ung Aalborg. Forløbet er tiltænkt elever, der er fagligt stærke, fagligt motiverede og fagligt interesserede – og som vil kunne profitere af en særlig udfordring i løbet af 9. klasse. Vi har stor fokus på udvælgelsesprocessen og forventer, at de enkelte elever udvælges med indsigt i deres faglige profil. Vi finder det naturligt, at det er elevens faglærer, der står for udvælgelsen.

 • Team og samarbejde

  UNDERSTØTTENDE | TEMADAG: UngAalborg tilbyder Team og Samarbejde i relation til flere og alternative aktiviteter i folkeskolen. Nedenfor er der eksempler på indhold og omfang i undervisningen. Grundlæggende handler team og samarbejde ikke om, hvad der er rigtig og forkert i processen, men at eleverne finder og får kommunikeret deres egne løsninger i fællesskab. 

 • VoxVærk 2017/18

  UNDERSTØTTENDE | Alene, udenfor, ensom, dig? Klar til forandring? Prøv en fantastisk uge med fokus på personlig udvikling!

Tilmeld hold

Søg og tilmeld dig med app'en Tabulex Elev

Du kan stadig tilmelde dig via browser her

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller en idé til et hold, så snak med kontaktpersonen på din skole eller ring til os.

Find kontaktperson her

Kontaktpersoner

Hovedkontor+45 93 52 09 00 UngAalborg kl. 8.30-15.00