Skoler

Skole folder 2017

Tilbud til skoler 

Igen i år er jeg stolt over at kunne præsentere jer for vores tilbud i skoleåret 2018/2019.Se alle vores valgfag herunder, eller download folderen i PDF.

Velkommen

Kære skoler og skoleledere

UngAalborg er en stor kompleks organisation, og samarbejdet med jer er en vigtig del af vores virke.

Som Ungdomsskoleleder er jeg optaget af, at vi har en fælles forpligtelse overfor de unge i 7. til 9. Klasse. Derfor har vi også indgået mange partnerskaber med mange skoler, hvor vi hver især løfter vores del af opgaven og heri udgiften.

I UngAalborg er vi ikke ude på at få solgt noget, men vi er meget optaget af, at give de unge i Aalborg kommune en lærerig og alsidig hverdag. Ikke kun i skoletiden, men også i fritiden. Forbilledligt ville det være, hvis vi kunne sammensmelte de to. Forestil jer, hvis nu skolen var så fed, at de unge ringer hjem og siger de kommer lidt senere, fordi de lige har gang i noget de ikke kan slippe.

Intensive læringsforløb

Noget af det, som er blevet efterspurgt er vores intensive læringsforløb. I den kommende tid vil UngAalborg byde sig ind på disse intensive læringsforløb rettet mod ordblinde, talblinde og ikke uddannelsesparate unge. Vi har oplevet, at de unge får meget ud af, at møde andre unge med samme problematikker som dem selv og, at vi ved intensivt at fokusere på det der fylder mest for de unge, kan give dem redskaber og mod til at komme videre og tilbage i deres klasser. Derfor håber vi, at I som skoleledere eller kontaktpersoner vil tænke på os, hvis I står med unge, der har særlige udfordringer og tænke de unge som jeres ansvar, men også UngAalborgs ansvar. Sammen kan vi helt sikkert løfte opgaven.

Mental sundhed på skoleskemaet

I UngAalborg ser vi unge flere og flere unge, der ikke kan holde til det mentale pres de bliver udsat for. Derfor har vi sat mental sundhed på skoleskemaet. Det kan både være som et valgfag, en temadag eller som en temauge. Vores medarbejdere overtager undervisningen eller samarbejder med jeres undervisere, hvis I har brug for det. Dette er også grundet til vores nye fokus på psykisk førstehjælp. I mange år har vi løftet den lovpligtige opgave med førstehjælp og det gør vi fortsat, men nu tilbyder vi også psykisk førstehjælp her som valgfag, temadag, temauge, men også som kursus til jeres personale.

Ændringer

Der vil altid være ændringer i et samarbejde omkring noget så udviklingsorienteret som unge og deres læring. Noget af det, vi tænker, vi skal være bedre til er at skabe mere gennemsigtighed. Derfor vil I alle have en mappe hvor I kan finde alt hvad vi samarbejder om. Mappen kan I finde på vores hjemmeside og her kan I se alt fra partnerskabsaftaler til lektionsplaner til særlige aftaler. I behøver ikke gemme vores mail. Hvis de har noget med jer at gøre ligger det i jeres mappe.

Undervisningstakst

Vi har ændret undervisningstaksten, så den bliver billigere for jer på alle vores tilbud. I stedet for, at vi giver rabat på valgfag og ikke på understøttende undervisning, har vi sænket prisen over hele linjen. Vi vil fremover gå ud fra to takster:

  • Undervisningstakst på 300 kr. i timen.
  • Undervisningstakst med materialer på 450 kr. i timen.

Kontaktpersoner

Kontaktpersonerne er en yderst vigtig del af vores samarbejde. De har alle underskrevet en kontrakt, hvor der står, hvilken opgave de skal løfte. Vi vil i slutningen af juni have en samtale med dem, hvor vi sammen vurderer om samarbejdet opfylder fælles forventninger.

Vores undervisere

Når vi søger undervisere i ungdomsskolen, leder vi efter specialister - folk, der brænder, ånder og lever for deres fag! De er ikke nødvendigvis pædagogisk uddannet, men er frontspillere på deres område. Da det ofte er valgfag eller understøttende undervisning, vi varetager for jer, er det engagementet i faget, der driver underviseren og motiverer de unge.

I UngAalborg siger vi ja!

JA, fordi vi tror på hinanden og det vi kan i fællesskab. Vores medarbejdere brænder for at gøre en forskel for unge i Aalborg Kommune. De er altid med på nye ideér, og ringer I for at spørge, om vi kan varetage en opgave, vil svaret være ja!
Har I en vild tanke om noget fedt vi skal prøve sammen, er svaret, JA TAK. Vi er med på den værste så længe det handler om at gøre ungdomslivet rigt, lærerigt og spændende.

Jeg håber, at vi med vores tilbud kan bidrage til en alsidig og indholdsrig skoledag for de unge i Aalborg Kommune.

De bedste hilsner

Rasmus Jensen
Ungdomsskoleleder
93 52 09 01 / Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

×

Vigtig information

Indgå partnerskabsaftale i god tid

UngAalborg gør opmærksom på, at levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Forberedelsestiden udgør 1 måned - book os derfor i god tid.
Kommunikation og koordination sker mellem skolen og UngAalborgs koordinator inden for det enkelte fagområde.
Vi anbefaler, at UngAalborgs kontaktperson eller anden relevant person fra udskolingen deltager i koordinerende møder.

Lokaler og rammer

Skoler skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed - fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse mv.

Aflysning af undervisningsgang

Skal ske senest 3 uger før undervisningsgang.

Elevlister

Skolen sender elevlister til UngAalborg en uge før opstart. I partnerskabsaftalen, er der vedhæftet en vejledning til, hvordan listerne laves i KMD Elev.

Fravær

Hvis skolerne ønsker at underviseren fra UngAalborg skal registrere elevernes tilstedeværelse, skal skolerne sørge for at udlevere en elevliste til den pågældende underviser ved første undervisningsgang.
UngAalborg tager udgangspunkt i det antal elever der er tilmeldt holdet og det er skolernes ansvar at eleverne er tilstede ved undervisning.

×

Lærerbemanding og økonomi

Lærerbemanding

Ved etablering af samarbejdsprojekter stiller UngAalborg med lærerressoucer, så den enkelte skole skal ikke stille med en lærer.
Undtaget herfra er MTB i friluftsskolen - her skal skolen stille med en ansat.

Økonomi

Skolens omkostning pr. time pr. underviser inkl. materialer. Skolerne sørger selv for transport.

  • Undervisning (pr. time pr. underviser) 300 kr.
  • Undervisning (pr. time pr. underviser inkl. materialer.) 450 kr.
  • Talenthold (Ungdomsuddannelserne betaler 75%, UngAalborg betaler 25%) 0 kr. - skolerne betaler selv transport.
  • Events (pris pr. klasse) 500 kr.
  • Ung til Ung (pris pr. klasse) 500 kr.
×

Tilmeld hold

Søg og tilmeld dig med app'en Tabulex Elev

Du kan stadig tilmelde dig via browser her

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller en idé til et hold, så snak med kontaktpersonen på din skole eller ring til os.

Find kontaktperson her

Kontaktpersoner

Hovedkontor+45 93 52 09 00 UngAalborg kl. 8.30-15.00