Opdateret | Fredag, 06 oktober 2017 09:49

Mobning

Hvad kan jeg gøre ved mobning og chikane?

Mobning og chikane kan have forskellige ansigter

Mobning kan forekomme, når vigtig information tilbageholdes, eller der spredes rygter om en ansat. Mobning kan være udstødelse af det sociale fællesskab, latterliggørelse og grove drillerier. Chikane kan være grov, krænkende adfærd, seksuel chikane eller lignende. Krænkeren kan være kollega, leder, elev, forældre, borgere etc.

Som udgangspunkt burde mobning og chikane ikke finde sted i UngAalborg. Bliver en ansat alligevel mobbet eller chikaneret, så er det et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere at tage hånd om problemet. Det er vigtigt, at mobning og chikane stoppes øjeblikkeligt.

Ledelsen i Aalborg Kommune har i den fælles personalepolitik om sundhed forpligtet sig til:

  • At tage enhver mistanke om mobning og chikane alvorligt og at reagere herpå
  • At der stilles rådgivning til rådighed for arbejdspladserne, hvis mobning og chikane skulle opstå
  • At forflytte eller afskedige ansatte, der ved grove eller gentagne tilfælde mobber eller udøver chikane.
  • At alle hovedsamarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg med jævne mellemrum drøfter indsatsen mod mobning og chikane. 

Forebyg mobning og chikane

For at forebygge mobning eller chikane er dialogen et ”must”. Tal åbent om mobning/ chikane – også selvom det kan være vanskeligt.

Arbejdstilsynet har skitseret en række punkter, der kan være nyttige i forhold til at forebygge og håndtere mobning. Se http://www.at.dk/da/TEMAER/Psykisk-arbejdsmilljo/Viden-om/Mobning.aspx

Kan mobning løses på arbejdspladsen?

Hvis mobning eller chikane er en kendsgerning, så vurdér situationen grundigt. Kan konflikten løses på arbejdspladsen, eller er situationen så tilspidset, at der er brug for ekstern (krise)hjælp?

I sager om mobning er det vigtigt at komme mobbeofret i møde, men også tage hånd om den eller de, der anklages for at mobbe – uretmæssigt, utilsigtet eller med fuld overlæg. Læs eksempelvis mere på www.at.dk

Hvis du eller en anden bliver mobbet eller chikaneret

I sager om mobning eller chikane er der forskellige muligheder, som et offer eller en kollega/ leder kan gøre brug af - afhængigt af den specifikke sag. Herunder er listet en række muligheder for at få (akut) hjælp i form af råd, vejledning, krisehjælp og behandling samt indgive en anmeldelse.  

Hotline om mobning
Ring på Arbejdstilsynets hotline på tlf. 70121288 og tast 4. Mandag-torsdag, kl. 8-16, fredag kl. 8-15. Hotlinen er anonym og for alle. Hvis en kollega, en ven, et familiemedlem eller du selv bliver mobbet. Hvis du og din virksomhed har akutte problemer med mobning eller ønsker at forebygge mobning på arbejdspladsen.

Kontakt din tillidsrepræsentant/ faglige organisation

Det kan være nødvendigt at inddrage din tillidsrepræsentant/ faglig organisation for at få en løsning.

Klag over mobning
På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du sende en anonym, skriftlig klage over mobning på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet vurderer herefter om, der er behov for at føre tilsyn på arbejdspladsen.

Arbejdsskadeanmeldelse
Ved hændelser, der udløser krisereaktioner, udfyldes altid en arbejdsskadeanmeldelse. Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant og din leder. Du kan også kontakte UngAalborgs arbejdsmiljøleder (se herunder).

Politianmeldelse
En politianmeldelse kan i særlige tilfælde komme på tale som følge af chikane.

Krisehjælp og behandling
Aalborg Kommune er behjælpelig med professional krisehjælp. Den kommunalt tilbudte krisehjælp rekvireres altid af lederen, såfremt denne ikke er part i sagen, ellers kontaktes UngAalborgs arbejdsmiljøleder.

Randi Astorp, Arbejdsmiljøleder
UngAalborg, Skole- og Kulturforvaltningen,
Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby
Mobil 4060 0605
Tlf. 93 52 09 00
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Aalborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med følgende krisepsykologer:

Ida Rasmussen, autoriseret psykolog
Klinik: Svalegården 43 B, 9000 Aalborg
Tlf. 98187100

Lise Gullestrup, autoriseret psykolog
Klinik:  Vesterå 13, 9000 Aalborg
Tlf. 21604642

Hjælp hos AK-Arbejdsmiljø
AK-Arbejdsmiljø i Aalborg Kommune tilbyder også professionel krisehjælp. Hjælpen udøves af en konsulent, som ikke har psykologisk baggrund. Kontakt AK Arbejdsmiljø på mail Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller tlf. 99311955.

Nyttige links

Læst 13024 gange

Tilmeld hold

Søg og tilmeld dig med app'en Tabulex Elev

Du kan stadig tilmelde dig via browser her

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller en idé til et hold, så snak med kontaktpersonen på din skole eller ring til os.

Find kontaktperson her

Kontaktpersoner

Hovedkontor+45 93 52 09 00 UngAalborg kl. 8.30-15.00