Overordnede ledelsesopgaver:

 • Overensstemmelse mellem klubbens praksis og de i relation til unge vedtagne politikker i Aalborg Kommune
 • Strategisk ledelse med fundament i den for UngAalborg overordnede og for klubben og dennes netværk specifikt udarbejdede virksomhedsplan
 • Omsætte vision, mål og målsætning for UngAalborg til praksis
 • Kvalitetsudvikle klubbens praksis og realisere årligt definerede kvalitetsmål
 • Personaleledelse i overensstemmelse med den for Aalborg kommune vedtagne personalepolitik
 • Viden om og kendskab til afvigelser af kultur og adfærd blandt unge viderebringes i henhold til procedurer
 • Integration af klubben i lokalsamfundet herunder folkeskolen
 • Placere klubben centralt som opgaveløser af ungdomspolitiske opgaver

Pædagogisk ledelse

 • Udvikling af personalets pædagogiske kompetencer gennem sparring, dialog som er udfordrende og forskellige tiltag som kan medvirke til udvikling.
 • Tilsyn med klubbens drift i åbningstiden i et for løsning af opgaven nødvendigt omfang
 • Unges indflydelse på klubben og dennes praksis i henhold til vedtagne politikker
 • Skabe en inkluderende klub

Personaleledelse

 • Inspirere og udvikle medarbejderne
 • I samarbejde med medarbejderne tilrettelægge arbejdstid og opgaver for den enkelte medarbejder
 • Forberede og afvikle personalemøder
 • Afvikle en årlig personalesamtale med det samlede personale
 • Ansætter og afskediger personale i samarbejde med afdelingsleder

Budgetledelse

 • Udarbejder årligt driftsbudget og årsregnskab for klubben
 • Budgetansvarlig og garant for årlig balance mellem indtægter og udgifter og at indkøb sker i henhold til vedtagne love og aftaler
 • Attesterer bilag før anvisning hos afdelingsleder

Administrativ ledelse

 • Bygnings- og lokaletilsyn. Eventuelle fejl og mangler indberettes til nærmeste leder
 • Markedsføring og kommunikation i henhold til retningslinier både i forhold til opgaver og disses udførelse
 • Indberetning af løn og fremmøde blandt unge

Andet

 • Deltagelse i de for sektionen for lokale indsatser indkaldte møder
 • Deltage i de for Ung Aalborgs  lokale netværk indkaldte møder
 • Deltage i de af UngAalborg indkaldte møder
 • Deltagelse i lokale SSP-møder
 • Deltagelse i relevant kursus/ uddannelsesaktiviteter for klubledere/klubpersonale
 • Deltagelse i relevante møde med relevante samarbejdspartnere
Læst 26496 gange

Tilmeld hold

Søg og tilmeld dig med app'en Tabulex Elev

Du kan stadig tilmelde dig via browser her

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller en idé til et hold, så snak med kontaktpersonen på din skole eller ring til os.

Find kontaktperson her

Kontaktpersoner

Hovedkontor+45 93 52 09 00 UngAalborg kl. 8.30-15.00