Overordnet ledelse:

Medlem af det overordnede ledelsesteam, som er ansvarlig for

 • udformning og implementering af den strategiske tænkning i Ung Aalborg
 • at vision, mål og politikker for UngAalborg realiseres
 • at Ung Aalborgs praksis gennem koordinerende tænkning afvikles med optimal  kvalitet og ressourceudnyttelse både i et økonomisk og personalemæssigt perspektiv
 • udformning af ungdomsskolens virksomhedsplan og opfølgning på samme
 • at praksis i Ung Aalborg er i overensstemmelse med de af byrådet eller folketinget vedtagne politikker
 • udformning af dagsordener til drøftelse på ledermøder i Ung Aalborg
 • udformning af budgetforslag og opfølgning af samme for Ung Aalborg
 • produktudvikling af Ung Aalborg gennem innovative tiltag

Ledelse af Sektion for lokale indsatser

Overordnet :

 • Ledelsesansvar i forhold til regionale lokalledere og dermed referenceperson for disse
 • Ansvarlig for udarbejdelse af virksomhedsplan for sektionen hvert fjerde år og for årlige resultatmål til årlig godkendelse og sikre at vedtagne politikker omsættes til praksis
 • Ansvarlig for løbende evaluering og dokumentation i henhold til vedtagne procedurer
 • Ansvarlig for en synlig beskrivelse af lokale netværk med klare kompetence- og ansvarsbeskrivelser og beskrivelse af samarbejdspartnere
 • Overordnet ansvar for at driften af sektionen og de lokale netværk afvikles med kvalitet

Økonomi:

 • Budgetansvarlig for sektionens driftsbudget og for at sikre balance mellem indtægter og udgifter
 • Ansvarlig for at anvisning af bilag følger de vedtagne procedurer
 • Ansvarlig for at indkøb og materialeforbrug sker i henhold til regler og procedurer
 • Overordnet ansvar for de bygninger som bruges og ejes af UngAalborg i sektionen

Personale:

 • Ansvarlig for at sikre velfungerende teamledelse med de regionale lokalledere
 • Overordnet ansvar for at sammensætningen af holdene i de lokale netværk fungerer
 • Ansvar for udarbejdelse af kompetenceplaner og jobbeskrivelser for de i sektionen ansatte
 • Overordnet ansvar for kompetenceudvikling for de ansatte i sektionen, så kompetencer matcher opgaven
 • Overordnet ansvar for udarbejdelse af årlig plan for afvikling af medarbejdersamtaler og opsamling på disse
 • Ansvarlig for afvikling af medarbejdersamtale med relevante medarbejdere
 • Godkender overordnet ansættelse af medarbejdere i sektionen

Pædagogisk

 • Overordnet ansvarlig for at aktiviteterne afvikles i henhold til vedtagne pædagogiske værdier og kvalitetsmål
 • Overordnet ansvarlig for pædagogisk kompetenceudvikling i sektionen

Administrativt

Overordnet ansvarlig for at der udarbejdes administrative procedurer omkring etablering og afvikling af tiltag for de unge i sektionen herunder også sikring af de unges medindflydelse

Andet

 • Overordnet ansvarlig for at Ung Aalborg deltager i for løsning af opgaven relevante netværk
 • Ansvarlig for at kontakten til folkeskolerne er struktureret så det sikres at de strategiske mål nås.
Læst 25083 gange

Tilmeld hold

Søg og tilmeld dig med app'en Tabulex Elev

Du kan stadig tilmelde dig via browser her

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller en idé til et hold, så snak med kontaktpersonen på din skole eller ring til os.

Find kontaktperson her

Kontaktpersoner

Hovedkontor+45 93 52 09 00 UngAalborg kl. 8.30-15.00