Udskriv denne side
Opdateret | Torsdag, 16 august 2018 08:00

Til dig som forælder

Kære forældre 7. årgang

Tillykke med at I nu er en del af udskolingen. I udskolingen sker der ofte en stor omvæltning i skoledagen og skolelivet. Når man som ung kommer i udskolingen kommer man automatisk også til at være en del af UngAalborg.

UngAalborg er ungdomsskolen i Aalborg Kommune og er landets største med omkring 300 ansatte og ca. 16.000 potentielle unge i målgruppen mellem 13 og 19 år. UngAalborg rummer kommunens 32 ungdomsklubber, 3 kulturhuse og 4 aktivitetshuse.

Ungaalborg har fra i år overtaget opgaven med elevrådene for at få en sammenhængskraft mellem elevrådene og Aalborg kommunes ungebyråd, der har et godt samarbejde med byrådet.

Hold og projekter

Derudover udbyder UngAalborg hvert år ca. 250 fritidshold, som vi har valgt at oprette løbende. Et fritidshold kan have mange forskelligt indhold, alt efter hvad jeres børn efterlyser. I øjeblikket har vi temaer som:

  • Kreative/håndværksmæssige fag
  • Boglige fag (sprog, ekstra hjælp til skolearbejde osv.)
  • Bevægelse/Sport/Friluftsliv
  • Sociale arrangementer
  • Musik/sang
  • Samfund/Politik/Kultur
  • IT/Medier/Spil/Film
  • Personlig udvikling

Kontaktlærere på alle skoler

På hver skole, findes der en kontaktlærer fra UngAalborg. Kontaktlæreren har et selvstændigt budget for aktiviteter i fritiden på jeres skole og har et tæt samarbejde med den lokale klub og sit lokale netværk med andre kontaktlærere og klubber. Det er de unge der sætter grænser for, hvad de har lyst til og i UngAalborg plejer vi at sige, at vi kan det de unge vil.

Læs mere om vores mange aktiviteter på www.ungaalborg.dk eller kontakt jeres lokale kontaktlære for mere information. Han kan også fortælle om de mange centrale tilbud vi har i UngAalborg og Husk at næsten alle vores aktiviteter er GRATIS.